Algemene voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Serpenti Apparel. Op de site verwijzen de termen 'wij', 'ons' en 'ons' naar Serpenti Apparel. Serpenti Apparel biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, afhankelijk van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en mededelingen die hier vermeld staan.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e‑mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

DEEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben en geen controle of input hebben.
U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e‑mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Serpenti Apparel, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, Zonder beperking gederfde winsten, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, gegevensverlies, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortkomend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die u via de dienst hebt aangeschaft, Of voor een andere claim die op enige manier verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) Geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs als ze op de hoogte worden gebracht van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in Serpenti Apparel en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk te maken voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, Gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten atinfo@serpentiapparel.com naar ons worden verzonden.

SMS/MMS MOBIELE BOODSCHAP MARKETING PROGRAMMA-VOORWAARDEN

Serpenti-kleding (Hierna "Wij", "Ons", "Ons") biedt een programma voor mobiele berichten (het "Programma"), dat u ermee instemt te gebruiken en waaraan u deelneemt, onder voorbehoud van deze Algemene voorwaarden en Privacybeleid voor Mobile Messaging (de "Overeenkomst"). Door te kiezen voor of deel te nemen aan een van onze programma's, accepteert en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw overeenkomst om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, individuele arbitrage, zoals beschreven in de sectie "Geschillenbeslechting" hieronder. Deze Overeenkomst is beperkt tot het Programma en is niet bedoeld om andere Algemene Voorwaarden of Privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en Ons in andere contexten kunnen regelen.

Gebruiker Opt In: Met het programma kunnen gebruikers mobiele SMS-/MMS-berichten ontvangen door bevestigend voor het programma te kiezen, zoals via online of op applicaties gebaseerde inschrijvingsformulieren. Ongeacht de opt-in-methode die u hebt gebruikt om deel te nemen aan het programma, gaat u ermee akkoord dat deze overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het programma. Door deel te nemen aan het programma, gaat u akkoord met het ontvangen van automatische of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten op het telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw opt-in, en u begrijpt dat toestemming niet vereist is om een aankoop bij ons te doen. Hoewel u toestemming geeft om berichten te ontvangen die via een autodialer worden verzonden, wordt het voorgaande niet geïnterpreteerd om te suggereren of te impliceren dat een of alle van Onze mobiele berichten worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem ("ATDS" of "autodialer"). Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

Gebruiker Opt Out: Als u niet wilt blijven deelnemen aan het Programma of niet langer akkoord gaat met deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord om STOP, END, ANNULEREN, ONABONNEMEN of STOPPEN te antwoorden op een mobiel bericht van ons om u af te melden van het Programma. Mogelijk ontvangt u een extra mobiel bericht ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om u af te melden. U begrijpt en stemt er ook mee in dat elke andere methode om u af te melden, inclusief maar niet beperkt tot het sms'en van andere woorden dan hierboven vermeld of het mondeling vragen aan een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, geen redelijke manier is om u af te melden. .

Plicht om op de hoogte te stellen en te schadeloos stellen: Als u op enig moment van plan bent te stoppen met het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat is gebruikt om u op het programma te abonneren, inclusief het annuleren van uw serviceplan of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij, U gaat ermee akkoord dat u het User Opt Out-proces voltooit dat hierboven is uiteengezet voordat u het gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw overeenkomst om dit te doen een wezenlijk onderdeel is van deze algemene voorwaarden. U stemt er verder mee in dat, als u het gebruik van uw mobiele telefoonnummer stopzet zonder ons hiervan op de hoogte te stellen, u ermee instemt dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief advocatenhonoraria) en aansprakelijkheden van ons, of een partij die helpt bij de levering van de mobiele berichten, Als gevolg van claims die zijn ingediend door personen die later dat mobiele telefoonnummer krijgen toegewezen. Deze plicht en overeenkomst blijven van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

U KOMT OVEREEN DAT U ONS INDEMNT, VERDEDIGT EN ONS GEWELDIG HOUDT VAN ELKE CLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID DIE UIT UW TEGENWOORDIGT OM ONS EEN WIJZIGING TE VERKENNEN IN DE INFORMATIE VAN DE TELEFOON, INGEBIED. § 227, e. v., OF GELIJKSELIJKE STAAT EN FEDERALE WETTEN, EN ELKE REGELGEVINGEN DIE THERONDER HERVATTEN VAN ONS POGING OM U CONTACT TE CONTACTEREN OP HET MOBIELE TELEFOONNUMMER DIE U VERSTREKT.

Programmabeschrijving: Zonder de reikwijdte van het programma te beperken, kunnen gebruikers die zich aanmelden voor het programma berichten verwachten over de marketing en verkoop van digitale en fysieke producten, diensten en evenementen.

Kosten en frequentie: Bericht en gegevenssnelheden kunnen van toepassing zijn. Het programma omvat terugkerende mobiele berichten en aanvullende mobiele berichten kunnen periodiek worden verzonden op basis van uw interactie met ons.

Ondersteuningsinstructies: Voor ondersteuning met betrekking tot het programma, sms “HELP” naar het nummer dat u ontvangen berichten van of e-mail ons op Info@serpentiapparel.com. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit e-mailadres geen acceptabele methode is om u af te melden voor het programma. Opt-outs moeten worden ingediend in overeenstemming met de hierboven beschreven procedures.

MMS Disclosure: Het programma verstuurt SMS-TMs (afsluitende berichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.

Onze Disclaimer van garantie: Het programma wordt aangeboden op een "as-is" basis en is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden te allen tijde en kan niet blijven werken in het geval van product, software, dekking of andere wijzigingen aangebracht door uw draadloze provider. We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen bij de ontvangst van mobiele berichten die verband houden met dit programma. Levering van mobiele berichten is onderhevig aan effectieve overdracht van uw draadloze serviceprovider/netwerkoperator en valt buiten Onze controle. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde mobiele berichten.

Deelnemersvereisten: u moet een eigen draadloos apparaat hebben dat in staat is om in twee richtingen te berichten, een deelnemende draadloze provider te gebruiken en een abonnement op een draadloze service te zijn met een sms-service. Niet alle aanbieders van mobiele telefoons hebben de benodigde service om deel te nemen. Controleer de mogelijkheden van uw telefoon voor specifieke sms-instructies.

Leeftijdsbeperking: u mag geen gebruik maken van contact met het Platform als u jonger bent dan dertien (13) jaar. Als je het Platform gebruikt of ermee bezig bent en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet je toestemming van je ouders of wettelijke voogd hebben om dit te doen. Door het Platform te gebruiken of ermee in te gaan, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent en de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebt om het Platform te gebruiken of ermee in contact te komen, Of zijn van volwassen leeftijd in uw rechtsgebied. Door gebruik te maken van of deel te nemen aan het Platform, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u volgens de toepasselijke wetgeving van uw rechtsgebied toestemming hebt om het Platform te gebruiken en/of ermee om te gaan.

Verboden inhoud: u erkent en gaat ermee akkoord dat u geen verboden inhoud via het Platform verzendt. Verboden inhoud omvat:

  • Elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkingactiviteit;
  • Objectiebare inhoud, waaronder godslastering, obsceniteit, wellustigheid, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
  • Pirate computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code;
  • Elk product, dienst of promotie dat onwettig is wanneer een dergelijk product, dienst of promotie daarvan wordt ontvangen;
  • Alle inhoud die betrekking heeft op en/of verwijst naar persoonlijke gezondheidsinformatie die wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA") of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act ("HITEC" Act); en
  • Alle andere inhoud die verboden is door het toepasselijk recht in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden.

Geschillenbeslechting: in het geval dat er een geschil, claim of controverse is tussen u en ons, of tussen u en Stodge, LLC d/b/a Postscript of een andere externe serviceprovider die namens Ons handelt om de mobiele berichten binnen het bereik van het programma te verzenden, Die voortkomen uit of verband houden met federale of nationale wettelijke claims, common law claims, deze overeenkomst of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de vaststelling van de reikwijdte of toepasselijkheid van deze overeenkomst om te arbitreren, zal een dergelijk geschil, claim of controverse zijn, Voor zover toegestaan door de wet, bepaald door arbitrage in Los Angeles, Californië Voor één arbiter.

De partijen komen overeen het geschil voor te leggen aan bindende arbitrage in overeenstemming met de regels voor commerciële arbitrage van de American Arbitration Association ("AAA") die toen van kracht waren. Tenzij anders bepaald hierin, past de arbiter de materiële wetten van het Federal Judicial Circuit toe waarin De belangrijkste vestingsplaats van Serpenti Apparel bevindt zich, zonder rekening te houden met de regels inzake conflictenwetten. Binnen tien (10) kalenderdagen nadat de arbitrage-eis aan een partij is betekend, moeten de partijen gezamenlijk een arbiter selecteren met ten minste vijf jaar ervaring in die hoedanigheid en die kennis heeft van en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil. Als partijen het niet eens worden over een arbiter binnen tien (10) kalenderdagen, kan een partij een verzoekschrift indienen bij de AAA om een arbiter aan te wijzen, die aan dezelfde ervaringsvereiste moet voldoen. In geval van een geschil beslist de arbiter over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act ("FAA"). De partijen zijn het er ook over eens dat de regels van de AAA met betrekking tot noodmaatregelen van bescherming van toepassing zijn in plaats van een gerechtelijke voorziening te zoeken. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht om in beroep te gaan, behalve in sectie 10 van de FAA. Elke partij draagt haar deel van de voor de arbiter betaalde honoraria en de administratie van de arbitrage; de arbiter is echter bevoegd om één partij te bevelen deze honoraria geheel of gedeeltelijk te betalen als onderdeel van een goed met redenen omkleed besluit. De partijen komen overeen dat de arbiter de bevoegdheid heeft om advocatenhonoraria alleen toe te kennen voor zover uitdrukkelijk bij wet of contract is toegestaan. De arbiter heeft geen bevoegdheid om punitieve schadevergoeding toe te kennen en elke partij doet hierbij afstand van enig recht om punitieve schadevergoeding te eisen of te vorderen met betrekking tot elk geschil dat door arbitrage is opgelost. De partijen komen overeen om uitsluitend op individuele basis te arbitreren, en deze overeenkomst staat geen class arbitrage toe of claims die als eiser of klassenlid worden ingediend in een klasse of representatieve arbitrageprocedure. Behalve zoals wettelijk vereist, mogen noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van enige arbitrage bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een term of bepaling van deze sectie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in enig rechtsgebied, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen enkele andere term of bepaling van deze sectie aantasten of een dergelijke term of bepaling ongeldig maken of niet-afdwingbaar maken in een andere jurisdictie. Als een geschil om welke reden dan ook voor de rechtbank plaatsvindt in plaats van voor arbitrage, zien de partijen hierbij af van elk recht op een juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling zal elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's overleven.

Diversen: U garandeert en verklaart aan ons dat u over alle noodzakelijke rechten, bevoegdheid en bevoegdheid beschikt om met deze Voorwaarden in te stemmen en uw verplichtingen hieronder uit te voeren, en niets in deze Overeenkomst of in de nakoming van dergelijke verplichtingen zal u in strijd met een ander contract of verplichting plaatsen. Het nalaten van een van beide partijen om in enig opzicht enig recht uit te oefenen dat hierin is voorzien, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van verdere rechten onder dit artikel. Als een bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of afgeschaft tot de minimum die nodig is, zodat deze Overeenkomst anders volledig van kracht en van kracht en uitvoerbaar blijft. Eventuele nieuwe functies, wijzigingen, updates of verbeteringen van het programma zijn onderworpen aan deze overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele updates van deze Overeenkomst zullen aan u worden meegedeeld. U erkent uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien en op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen. Door te blijven deelnemen aan het programma na dergelijke wijzigingen, accepteert u deze overeenkomst, zoals gewijzigd.